Interculturele Dienstverlening
http://slachtoffershulp.nl/
http://elfi-letselschade.nl/
http://emreintegratie.nl/
http://inter-focus.nl

Interculturele Hulpverlening


Hulpverlening aan allochtonen is moeilijker dan de hulpverlening aan autochtonen. Dit komt omdat we te maken kunnen hebben met een andere taal, cultuur, achtergrond, kennis en informatie. Al deze factoren kunnen ervoor zorgen dat het bieden van hulp op een andere werkwijze zal moeten geschieden zodat een optimaal resultaat kan worden gerealiseerd.

Allochtonen zijn meer verbonden met hun eigen cultuur, religie, waarden en normen. Maar het is niet alleen de cultuur die de hulpverlening moeilijker maakt. Belangrijker is dat deze mensen ver weg zitten van hun land van herkomst, van hun gewoontes en familie. Bij aankomst in Nederland zullen ze een nieuwe taal moeten leren, leren omgaan met andere waarden en normen, en een andere cultuur.

Juist vanwege het verschil in cultuur en land van herkomst, is het voor allochtonen van belang dat er begrip en aandacht is voor hun problemen. Vandaar dat wij geloven in een multiculturele dienstverlening waarbij ook allochtone expertise op alle lagen kan worden ingezet. Doel van een multiculturele dienstverlening is om te komen tot een betere communicatie en dienstverlening voor allochtonen.

Stichting Traject Bemiddeling Allochtonen (STBA) heeft als doel om multiculturele dienstverlening te ontwikkelen en te bevorderen op landelijk niveau. Meer informatie over haar geschiedenis en werkwijze is te vinden in het menu links

 

Amsterdam

Tussen Meer 1 B
1068 EX Amsterdam
Tel: 020-410 94 94

E-mail : amsterdam@stba.nl

Rotterdam

Dordtselaan 32A
3073 GC Rotterdam
Tel: 010-766 00 25

E-mail : rotterdam@stba.nl

Utrecht

Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
Tel: 030-711 13 70

E-mail : utrecht@stba.nl

Den Haag

Rijswijkseweg 582
2516 HV, Den Haag
Tel: 070-810 08 08

E-mail : denhaag@stba.nl